สถิติการใช้งาน

ปีงบประมาณ จำนวนเรื่อง
(ประชุม)
ทั้งหมด 31
2565 10
2564 11
2563 10
ปีงบประมาณ จำนวนเผู้ใช้งาน
ทั้งหมด 265
2565 84
2564 111
2563 70