สถิติการใช้งาน

ปีงบประมาณ จำนวนเรื่อง
(ประชุม)
ทั้งหมด 24
2565 2
2564 11
2563 11
ปีงบประมาณ จำนวนเผู้ใช้งาน
ทั้งหมด 206
2565 12
2564 111
2563 83