รายละเอียดการประชุม : การประชุมกรมอนามัย 3/2565

รหัสงาน 30
วันที่ประชุม 2 ธ.ค. 2564
เวลา 13.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมอุทยานตากสินมหาราช
อาคาร / ชั้น อุทยานตากสินมหาราช
สถานที่ จ.ตาก
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-5904286
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 2 ธ.ค. 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร