รายละเอียดการประชุม : การประชุมกรมอนามัย 7/2564

รหัสงาน 22
วันที่ประชุม 5 เม.ย. 2564
เวลา 09.00 - 14.00
ห้องประชุม จังหวัดภูเก็ต
อาคาร / ชั้น จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ จังหวัดภูเก็ต
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-5904286
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 5 เม.ย. 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร